Ürün ve Hizmetler

Ürünlerimiz

MONOMERLER HİDROKARBONLAR ALKOLLER AMİNLER ETİLEN & PROPİLEN GLİKOLLER
 Vinil asetat monomer
 Stiren monomer
 Butil akrilat monomer
 Etil akrilat monomer
 Hekzan
 Heptan
 Toluen
 Xylene
 2 etil hekzanol
 Butil alkol
 Etil alkol
 Izo propil alkol
 N-Propanol
 N-Butil alkol
 Izo butil alkol
 Poli vinil alkol (PVA-Stiren- Vinil)
 Mono etanol amin
 Tri etanol amin
 Di etilen glikol(DEG)
 Mono etilen glikol(MEG)

 

KETONLAR ESTERLER KLORLU SOLVENTLER TİNERLER YAĞLAR
 Aseton
 Metil etil keton (MEK)
 Metil izobutil keton(MIBK)
 Siklohekzanon
 Etil asetat
 Butil asetat
 Metil asetat
 Izo butil asetat
 Metilen klorit
 Per klor etilen
 Tri klor etilen
 Selülozik tiner
 Sentetik tiner
 Akrilik tiner
 Üniversal tiner
 Dişli Yağı
 Kalıp ayırıcı yağlar
 İzolasyon astarı